Kdo jsem

Studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze jsem ukončila v roce 1977.

Po absolutoriu jsem byla zaměstnána v Psychiatrické léčebně v Praze 8-Bohnicích, kde převahu mé práce tvořila diferenciální diagnostika.

V letech 1987-1992 jsem absolvovala intenzívní výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR). V té době jsem také prošla kurzy ericsonské hypnózy a gestaltterapie, z diagnostických metod pak intenzivní výcvik v Rorschachově testu.

V letech 1990-1995 jsem vykonávala ambulatní praxi na poliklinice u sv. Klimenta, a stále více se orientovala na individuální psychoanalytickou psychoterapii.

Mezi lety 1995-1999 jsem byla zaměstnána v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET, kde většinu mé práce představovala individuální psychoterapie.<

Od roku 1999 vedu soukromou praxi a zabývám se převážně psychoanalytickou psychoterapií a psychoanalýzou.

Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti při ČSLJEP a asociovanou členkou České psychoanalytické společnosti. Pracuji s lidmi s neurotickými, psychosomatickými i osobnostními potížemi.