Individuální psychoterapie a psychoanalýza

Co znamená psychoanalytický přístup ? 

Začíná běžným rozhovorem, kdy terapeut povzbuzuje klienta, aby říkal pokud možno vše, co ho v tu chvíli napadá, nic si nenechával pro sebe. Zpočátku to může být nezvyklé a obtížné, ale klienti tuto fázi obvykle dřív či později překonají, pokud cítí otevřený a bezpečný prostor k sebevyjádření. Mezi terapeutem a klientem vzniká vztah, v němž se klient učí s pomocí terapeuta rozumět tomu, co se v něm děje (emocím, prožitkům, fantaziím). Pochopení současnosti v kontextu vlastní jedinečné historie ( zejména zkušeností s důležitými osobami jeho života ) pomáhá klientovi zbavit se studu za vlastní vnitřní citový život a přijmout ho. Jeho osobnost se tak stává celistvější, integrovanější, což se projeví i v chování. Získá více sebedůvěry a širší prostor pro nová kreativní řešení. 

Podle situace, osobnosti a závažnosti potíží klienta bude navržena četnost terapeutických setkání:

Krátkodobá individuální psychoterapie

Představuje 6 až 10 terapeutických hodin. Cílem je vyřešit aktuální potíže klienta.

Systematická dlouhodobá individuální psychoterapie

Může trvat několik měsíců až několik let o četnosti setkání jednou či dvakrát týdně.

Psychoanalýza

Představuje nejintenzivnější formu psychoterapeutické pomoci trvá několik let. Četnost setkání je 3 až 5 týdně. Vede k hlubokým strukturálním změnám osobnosti trvalého rázu.